slide-image slide_baza slide_stacja paliw slide-1 slide_tabor slide_oczyszcz slide_biogaz slide_zwik slide-2
 
 
 
 
 

Praca dla mechanika samochodowego:

 
 
 
 

 

Od kandydatów oczekujemy:

 

 • znajomości zagadnień mechaniki
 • umiejętności oceny stanu technicznego samochodów
 • doświadczenia w przeprowadzaniu okresowych przeglądów pojazdów samochodowych
 • doświadczenia w serwisowaniu samochodów
 • umiejętności diagnozowania i usuwania usterek
 • umiejętności skutecznego analizowania przyczyn awarii
 • doświadczenia w diagnostyce komputerowej
 • umiejętności przeprowadzania napraw układu hamulcowego
 • umiejętności przeprowadzania napraw układu zawieszenia i kierowniczego
 • umiejętności wymiany płynów eksploatacyjnych
 • doświadczenia w naprawach silników
 • umiejętności wykonywania kompleksowych napraw
 • umiejętności czytania dokumentacji technicznej
 • prawa jazdy kategorii B

 

Mile widziane:

 

 • uprawnienia spawacza
 • prawo jazdy kategorii C

 

Główne zadania na stanowisku:

 

 • ocena stanu technicznego pojazdów samochodowych osobowych i ciężarowych, wózków widłowych, ładowarek, koparek, ciągników i przyczep rolniczych
 • montaż i demontaż zespołów i układów samochodowych
 • regulacja układów mechanicznych, hydraulicznych i instalacji elektrycznych
 • wymiana wadliwych części
 • wykrywanie wad i uszkodzeń pojazdach
 • konserwacja podwozia
 • wymiana płynów

 

W zamian:

 • praca w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • narzędzia niezbędne do pracy na tym stanowisku
 • możliwość poszerzenia kwalifikacji i dalszego rozwoju
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 

Oferty prosimy przesyłać na adres kadry@pgk.plonsk.pl lub składać w siedzibie firmy.


Na oferty oczekujemy do 01.12.2023 r.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV w celu udziału w  przyszłych rekrutacjach, prosimy o dopisanie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 9 miesięcy.”

 

 

 

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 4 w Płońsku, tel. 23 662-42-78.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną: iodo@pgk.plonsk.pl lub wysyłając korespondencję pod adres ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacyjnego.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać w dowolnym momencie wycofana.

Odbiorcami danych osobowych będą personel Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te mają dostęp do danych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, tj. nie dłużej niż 4 miesiące. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez 9 miesięcy, a po tym czasie zostaną usunięte.

Przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia w nim udziału.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. Administrator nie dokonuje przekazania danych osobowych do państw spoza EOG, ani organizacji międzynarodowych.

 
 
 
 
harmonogramy-link
 
 
 
 
pojemniki
 
 
 
 
bip-link
 
 
 
 
Płońsk
 
 
 
 
ripok-link
 
 
 
 
rpo
 
 
 
 
tablica wfosigw