slide-image slide_baza slide_stacja paliw slide-1 slide_zwik slide-2 slide_oczyszcz slide_tabor slide_biogaz
 
 
 
 
 

Historia powstania PGK w Płońsku Sp. z o.o.

Początek istnienia Przedsiębiorstwa datuje się na 1 stycznia 1959 roku, kiedy to na mocy Uchwały nr 4 XXX/95 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z dnia 3 listopada 1958 roku powołano do życia Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z siedzibą przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej przy ul. Płockiej 17.

W latach 1959 – 1991 zmianom ulegał zarówno przedmiot, obszar jak i zakres działalności Przedsiębiorstwa. W tym czasie oprócz zadań, które Spółka wykonuje do dnia dzisiejszego, Przedsiębiorstwu powierzano świadczenie usług będących w gestii następujących zakładów:

- Zakład Zieleni Miejskiej (1959-1991)

- Przedsiębiorstwo Rzeźni i Targowisk (1960-1961)

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (1967-1991)

- Zakład Pogrzebowy (1968-1991)

- Zakład Gazu Bezprzewodowego (1968-1991)

- Zarząd Budynków Mieszkalnych (1972-1991)

Zasięg terytorialny prowadzonej działalności ograniczał się przede wszystkim do terenu miasta i gminy Płońsk. Jedynie działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej swoim zasięgiem wykraczała poza te granice i obejmowała obszar takich gmin jak: Czerwińsk, Nowe Miasto, Sochocin, Raciąż czy Zakroczym.

W ślad za zmianami zakresu działalności kilkakrotnie zmieniano również nazwę Przedsiębiorstwa. Od 1964 roku działało ono pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. W 1972 roku nazwę zmieniono na Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a w 1975 na Powiatowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Po kolejnej reformie administracyjnej kraju i likwidacji powiatów od 1 lipca 1975 r. przemianowano je na Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Pod tą nazwą Przedsiębiorstwo funkcjonowało do 1 stycznia 1991 roku, kiedy to na podstawie decyzji nr 1/90 Burmistrza Miasta i Gminy w Płońsku wyłączono ze struktury Przedsiębiorstwa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Zakład Zieleni Miejskiej wraz z usługami pogrzebowymi oraz zmieniono nazwę na Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Płońsku przy ul. Mickiewicza 4.

Obecny status prawny Przedsiębiorstwo uzyskało z dniem 1 lipca 1997 roku. Wówczas na podstawie art. 14 i 15 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przekształcone zostało z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością. W konsekwencji zmianie uległa również nazwa Przedsiębiorstwa na Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o., która obowiązuje do dnia dzisiejszego. Jedynym udziałowcem powstałej Spółki zostało Miasto Płońsk, posiadając 100% jej udziałów.

 

Ważniejsze wydarzenia w historii Przedsiębiorstwa:

Rok 1974 - Przekazanie do eksploatacji stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w dzielnicy przemysłowej Płońska, o wydajności 4800m3/d wody uzdatnionej.

Rok 1981 - Oddanie do eksploatacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.

Rok 1988 - Oddanie do eksploatacji rozbudowanej stacji uzdatniania wody o wydajności 9600m3/d wody uzdatnionej.

Lata 2002-2003 - Kompleksowa przebudowa oczyszczalni ścieków w Poświętnem.

Rok 2010 - Oddanie do eksploatacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem o wydajności 60 tys.t/rok składającego się z:

a) Sortowni odpadów w Poświętnem w technologii SUTCO

b) Kompostowni odpadów w Poświętnem w technologii BIODEGMA

c) Kwatery nr 2 na terenie Składowiska Odpadów w Dalanówku.

Rok 2013 - Oddanie do eksploatacji kompleksowo zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody w Płońsku, pracującej w technologii amerykańskiej firmy CULLIGAN.

1 czerwca 2019 - Oddanie do eksploatacji kwatery nr 3 na Składowisku Odpaów w Dalanówku

Lata 2019-2020 - Modernizacja instalacji do sortowania odpadów poprzez dodanie 4 separatorów optopneumatycznych oraz 1 separatora balistycznego

 
 
 
 
harmonogramy-link
 
 
 
 
pojemniki
 
 
 
 
bip-link
 
 
 
 
Płońsk
 
 
 
 
ripok-link
 
 
 
 
rpo
 
 
 
 
tablica wfosigw