slide-image slide_baza slide_stacja paliw slide-1 slide_zwik slide-2 slide_oczyszcz slide_tabor slide_biogaz
 
 
 
 
 

Laboratorium

 
 
 
 

Laboratorium wodno-ściekowe PGK w Płońsku Sp. z o.o. prowadzi stały monitoring jakości wody pobieranej z ujęcia zaopatrującego miasto Płońsk i ścieków odprowadzanych z miejskiej oczyszczalni ścieków do rzeki Płonki. Laboratorium posiada wykwalifikowany personel i stale unowocześnia bazę sprzętową.

Jakość analiz potwierdza wdrożony w Laboratorium System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015 w zakresie poboru prób i wykonywania analiz wody i ścieków.

 
 
 
 
ISO_9001_LAB_2021
 
 
 
 
harmonogramy-link
 
 
 
 
pojemniki
 
 
 
 
bip-link
 
 
 
 
Płońsk
 
 
 
 
ripok-link
 
 
 
 
rpo
 
 
 
 
tablica wfosigw