slide-image slide_baza slide_stacja paliw slide-1 slide_tabor slide_oczyszcz slide_biogaz slide_zwik slide-2
 
 
 
 
 

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Płońsku

 
 
 
 

W dniu 7 maja 2014 roku w Płońsku  Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o Dariusz Matuszewski podpisali umowę na dofinansowanie projektu „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Płońsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytet IV "Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka", Działanie 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 558 861,90
Kwota dofinansowania: 358 566,24 zł

Przyznane dofinansowanie z funduszy europejskich pozwoliło zbudować punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Dzięki temu, wszyscy mieszkańcy miasta Płońska i gminy Płońsk - łącznie ok. 29 tys. osób -  mogą dostarczać wyselekcjonowane odpady komunalne do PSZOK. Inwestycja została zrealizowana w partnerstwie z miastem Płońsk i Gminą Płońsk.

W ramach projektu, wykonanano prace montażowo-budowlane związane z przygotowaniem infrastruktury punktu i zagospodarowaniem terenu. Powstała droga asfaltowa, cały teren został utwardzony i oświetlony, pojawiły się krawężniki i ogrodzenie z bramą wjazdową. Dodatkowo wykonano instalację teleinformatyczną, odwadniającą i elektryczną.

PGK zakupiło 28 pojemników i 15 kontenerów do selektywnego gromadzenia odpadów takich jak: opakowania z papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, szkła, opakowania wielomateriałowe, drewno, przeterminowane leki, farby, tusze, kleje, baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe, odpady z betonu, zużyte opony itp.

Elementem projektu będzie również przeprowadzenie promocyjnej akcji edukacyjnej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów. Beneficjent wydrukuje foldery, ulotki, plakaty, a na stronie internetowej oraz w prasie pojawią artykuły o tematyce ekologicznej. Miasto Płońsk zorganizuje w ramach akcji piknik tematyczny poświęcony ochronie środowiska.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, w odpowiedzi na konkurs przeprowadzony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

 
 
 
 
harmonogramy-link
 
 
 
 
pojemniki
 
 
 
 
bip-link
 
 
 
 
Płońsk
 
 
 
 
ripok-link
 
 
 
 
rpo
 
 
 
 
tablica wfosigw