slide-image slide_baza slide_stacja paliw slide-1 slide_zwik slide-2 slide_oczyszcz slide_tabor slide_biogaz
 
 
 
 
 

Oczyszczalnia ścieków

 
 
 
 

Oczyszczalnia ścieków, którą wybudowano w latach 70-tych XX w., została gruntownie zmodernizowana w latach 2002-2004, dzięki czemu w znacznym stopniu zmniejszyła się zawartość związków organicznych i biogennych w ściekach oczyszczonych. Obecnie ścieki oczyszczane są mechanicznie i biologicznie w technologii BIWATER z biologicznym strącaniem związków biogennych. Przy dużej zawartości fosforu wykorzystuje się stację dozowania soli żelaza PIX. Przefermentowany w otwartych basenach fermentacyjnych osad ściekowy jest teraz odwadniany mechanicznie w prasie Bellmer i higienizowany wapnem palonym. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzeki Płonki.

Do oczyszczalni ścieki dopływają kolektorem z terenu miasta Płońsk oraz z terenów gminy Płońsk i gminy Baboszewo.

W październiku 2013 r. rozpoczęto realizację modernizacji gospodarki osadowej, której celem jest:

  • budowa instalacji ujęcia biogazu i jego wykorzystanie energetyczne – zamknięcie OBF,
  • wdrożenie technologii wytworzenia z osadów ściekowych pofermentacyjnych i odwodnionych środka nawozowego dla rolnictwa atestowanego przez Ministerstwo Rolnictwa.

 
 
 
 
harmonogramy-link
 
 
 
 
pojemniki
 
 
 
 
bip-link
 
 
 
 
Płońsk
 
 
 
 
ripok-link
 
 
 
 
rpo
 
 
 
 
tablica wfosigw