slide-image slide_baza slide_stacja paliw slide-1 slide_zwik slide-2 slide_oczyszcz slide_tabor slide_biogaz
 
 
 
 
 

Sortownia i kompostownia

 
 
 
 

PGK w Płońsku Sp. z o.o. jest właścicelem nowoczesnych obiektów:

 • sortowni odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych w Poświętnem (technologia firmy SUTCO) o przepustowości 60 000 t/rok,
 • kompostowni do przetwarzania frakcji biodegradowalnej pochodzącej z sortowania odpadów zmieszanych oraz do kompostowania odpadów zielonych  i bioodpadów w Poświętnem (technologia firmy BIODEGMA) o przepustowości 33 000 t/rok.

Sortownia i kompostownia funkcjonują od 1 stycznia 2010 r. i położone są na terenie gminy wiejskiej Płońsk w miejscowości Poświętne.

Technologia sortowni opiera się na następujących urządzeniach i obiektach:

 • waga o nośności 60 Mg, brodzik dezynfekcyjny
 • place rozładowcze
 • rozrywarka worków
 • 7 kabin segregacji
 • sito bębnowe 80/340 mm
 • 7 separatorów optopneumatycznych
 • 2 separatory metali żelaznych
 • 1 separator balistyczny
 • prasa do surowców wtórnych
 • stacja załadowcza frakcji biodegradowalnej
 • stacja załadowcza balastu
 • magazyny surowców wtórnych.

Na wyposażeniu sortowni jest 7 samochodów hakowych, 1 samochód do transportu surowców wtórnych, 5 wózków widłowych, 3 ładowarki teleskopowe, 1 ładowarka czołowa, 1 wywrotka, rębak do gałęzi, sito i rozdrabniacze mobilne, podnośnik koszowy, podnosnik nożycowy.

Kompostowanie (stabilizacja) odpadów przebiega dwuetapowo:

 • etap 1 – intensywne kompostowanie w 6 zamkniętych tunelach,
 • etap 2 – dojrzewanie kompostu na placu dojrzewania.

Obiekty sortowni i kompostowni powstały dzięki wsparciu finansowemu Ekofunduszu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ze środków własnych Przedsiębiorstwa.

Sortownia i kompostowania stanowią łącznie tzw. zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Zakład ten jest instalacją komunalną do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem funkcjonuje w oparciu o pozwolenie zintegrowane wydane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 
 
 
 
harmonogramy-link
 
 
 
 
pojemniki
 
 
 
 
bip-link
 
 
 
 
Płońsk
 
 
 
 
ripok-link
 
 
 
 
rpo
 
 
 
 
tablica wfosigw