slide-image slide_baza slide_stacja paliw slide_zwik slide-2 slide_tabor slide_oczyszcz slide_biogaz
 
 
 
 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 
 
 
 

LISTA AKTUALNYCH PRZETARGÓW I ZAPYTAŃ OFERTOWYCH:

 
 
 
 
Usługa dalszego zagospodarowania odpadów w procesie odzysku - półproduktu do produkcji paliwa alternatywnego (kod odpadu 19 12 12) w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
więcej...
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego.
więcej...
Przedmiotem zamówienia jest dostawa tkaninowo - gumowych taśm przenośnikowych dla potrzeb ZZO w Poświętnem.
więcej...
Dostawa półprzepuszczalnej membrany dla istniejącej instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.
więcej...
 
 
 
 
harmonogramy-link
 
 
 
 
pojemniki
 
 
 
 
bip-link
 
 
 
 
Płońsk
 
 
 
 
ripok-link
 
 
 
 
rpo
 
 
 
 
tablica wfosigw