slide-image slide_baza slide_stacja paliw slide-1 slide_zwik slide-2 slide_oczyszcz slide_tabor slide_biogaz
 
 
 
 
 

Informacje dla Klienta

 
 
 
 

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące gości ZZO w Poświętnem i Składowiska Odpadów w Dalanówku

 
 
 
 

Szanowni Państwo - Goście!

Aby zapewnić Państwa i nasze bezpieczeństwo na terenie naszych instalacji bardzo prosimy o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa, które można pobrać poniżej. Prosimy o zwrot podpisanych informacji na portierni ZZO w Poświętnem przed wejściem na teren zakładu.

 
 
 
 

Przyjęcie odpadów do zagospodarowania

 
 
 
 

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem przyjmuje do zagospodarowania odpady wg cennika zatwierdzonego przez Zarząd PGK w Płońsku Sp. z o.o. 

Ceny przyjęcia odpadów do zagospodarowania od dnia 1 stycznia 2024 r. wynosi:

 • niesegregowane odpady komunalne (20 03 01) - 635 zł netto za 1 Mg.

Do powyższej ceny należy doliczyć 8 % podatku VAT.

Informacje o wysokości cen za zagospodarowanie pozostałych rodzajów odpadów można uzyskać pod nr telefonu 23 662 34 27 wew. 26.

 
 
 
 

Sprzedaż środka poprawiającego właściwości gleby         GREEN-PLON

Przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż środka poprawiającego właściwości gleby GREEN-PLON wyprodukowanego z trawy, liści i gałęzi. Środek można stosować w uprawach polowych, warzywnych, sadowniczych, w uprawie roślin ozdobnych, na użytkach zielonych i do rekultywacji gleb.

Środek produkowany jest okresowo. Środek posiada pozwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzanie do obrotu. Pozwolenie wraz z instrukcją stosowania do pobrania poniżej.

 
 
 
 

Zamówienia proszę wysyłać na adres email skladowisko@pgk.plonsk.pl

 
 
 
 

Sprzedaż surowców wtórnych

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem prowadzi również sprzedaż następujących surowców wtórnych oraz odpadów użytkowych:

 • butelka PET (bezbarwna, zielona, niebieska, z etykietą PCV, mix kolorów),
 • karton falisty i papier (mix rodzajów),
 • folia HDPE (mix kolorów),
 • PP,
 • PE,
 • opakowania tetrapak,
 • puszka stalowa i aluminiowa,
 • drobny złom stalowy (do 8 cm),
 • opakowania ze szkła (mix kolorów),
 • zużyte opony,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie,
 • odpady palne (półprodukt do produkcji paliwa alternatywnego (zbywane w drodze przetargu).

Kontakt w sprawie sprzedaży surowców: tel. 784-602-044 lub e-mail: zzo-waga@pgk.plonsk.pl

Aby podjąć współpracę w zakresie surowców wtórnych należy przesłać na ww. adres email lub pocztą tradycyjną:

 • nazwę, adres, NIP, REGON, KRS firmy, nr BDO
 • ofertę cenową zakupu surowców,
 • skan lub kserokopię zezwolenia na prowadzenie zbierania lub lub przetwarzania odpadów.

Dla odpadów o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04 i 15 01 07 wymagane jest zapewnienie dostarczenia dokumentów potwierdzających recykling (DPR).

 
 
 
 
harmonogramy-link
 
 
 
 
pojemniki
 
 
 
 
bip-link
 
 
 
 
Płońsk
 
 
 
 
ripok-link
 
 
 
 
rpo
 
 
 
 
tablica wfosigw