slide-image slide_baza slide_stacja paliw slide-1 slide_zwik slide-2 slide_oczyszcz slide_tabor slide_biogaz
 
 
 
 
 

Modernizacja zakładu w celu zwiększenia recyklingu odpadów surowcowych bez zwiększenia mocy przerobowych

 
 
 
 

Cel projektu: Zwiększenie recyklingu odpadów surowcowych bez zwiększenia mocy przerobowych Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

Planowane efekty: Projekt „Modernizacja zakładu w celu zwiększenia recyklingu odpadów surowcowych bez zwiększenia mocy przerobowych” dotyczy przebudowy instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
 - przebudowy linii technologicznej do segregacji odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem gmina Płońsk. Celem głównym projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zwiększenie ilości odzyskiwanych do recyklingu odpadów komunalnych, przy zachowaniu istniejących mocy przerobowych instalacji.

Wartość projektu [PLN]:   14 852 250,00

Kwota dofinasowania EFRR [PLN]   7 992 000,00

 
 
 
 
PGK TABLICA DOTACJE
 
 
 
 
harmonogramy-link
 
 
 
 
pojemniki
 
 
 
 
bip-link
 
 
 
 
Płońsk
 
 
 
 
ripok-link
 
 
 
 
rpo
 
 
 
 
tablica wfosigw