slide-image slide_baza slide_stacja paliw slide-1 slide_zwik slide-2 slide_oczyszcz slide_tabor slide_biogaz
 
 
 
 
 

Rekultywacja i zamknięcie kwatery nr 1 na składowisku odpadów w Dalanówku

 
 
 
 

W dniu 22 stycznia 2014 roku w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Rekultywacja i zamknięcie kwatery nr 1 na składowisku w Dalanówku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytet IV "Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka", Działanie 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 2 900 110,00
Kwota dofinansowania: 431 684,87

Okres realizacji projektu:
rozpoczęcie: 04.01.2010 r.
zakończenie: 31.12.2014 r.

W miejscowości Dalanówek, na terenie gminy Płońsk rekultywacją objęty zostanie obszar o powierzchni 3,1 ha. Projekt realizowany będzie przez Przedsiębiorstwao Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. Inwestycja pochłonie ponad 2,9 mln zł.

Inwestycję podzielono na dwa etapy. Etap I objął ułożenie podłoża trawiastego na terenie wysypiska. Dzięki temu czasza składowiska zostaje ukształtowana warstwami wyrównawczymi, uszczelniającymi, drenażowymi i biologicznymi. Etap II to przygotowanie gleby pod zalesienie terenu roślinnością krzewiastą i drzewiastą. Realizacja tych zadań zmniejszy uciążliwości wynikające z funkcjonowania składowiska, gdyż ogromna góra śmieci zamieni się w arenę zieleni.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, w odpowiedzi na konkurs przeprowadzony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

 
 
 
 
harmonogramy-link
 
 
 
 
pojemniki
 
 
 
 
bip-link
 
 
 
 
Płońsk
 
 
 
 
ripok-link
 
 
 
 
rpo
 
 
 
 
tablica wfosigw