slide-image slide_baza slide_stacja paliw slide-1 slide_tabor slide_oczyszcz slide_biogaz slide_zwik slide-2
 
 
 
 
 

Stacja Uzdataniania Wody

 
 
 
 

Początki wodociągów płońskich sięgają okresu przedwojennego. Nieeksploatowana dzisiaj studnia nr 1 została odwiercona w roku 1942, natomiast studnia nr 2 (również nieczynna) powstała w roku 1934. W roku 1969 udokumentowano zasoby eksploatacyjne ujęcia dla studni 2, 3 i 5. W wyniku dalszych prac mających za zadanie rozbudowę ujęcia na przełomie lat 1973 i 1974 wykonano dodatkowe studnie – nr 6 i nr 7 i zwiększono wielkość zasobów eksploatacyjnych do 400 m3/h. W roku 1988 wykonano studnię awaryjną nr 7A, natomiast w roku 2007 kolejną studnię awaryjną – nr 2A. W chwili obecnej ujęcie składa się z pięciu studni: nr 2A, nr 3, nr 6, nr 7 i nr 7A. Podstawę zaopatrzenia w wodę miasta Płońsk oraz niektórych wiosek gminy Płońsk stanowią obecnie studnie nr 6 i nr 7.

Woda z ujęć trafia do stacji uzdatniania wody, która została wybudowana w roku 1974, a następnie rozbudowana w roku 1986. W 2011 roku podjęto prace nad kompleksową przebudową stacji, które prowadzono etapami, co pozwoliło zachować ciągłość dostaw wody do miasta. Przebudowa stacji została wsparta finansowo przez WFOŚiGW. Stacja została uroczyście otwarta w dniu 20.06.2013 r.

W ramach przebudowy stacji wykonano następujące prace:

  • przebudowa budynku stacji uzdatniania wody,
  • budowa żelbetowego zbiornika naziemnego wody surowej o pojemności 350 m3,
  • budowa zbiornika wód popłucznych o pojemności 127 m3,
  • budowa rurociągów podziemnych wodno-kanalizacyjnych z niezbędnym demontażem istniejących;
  • rozprowadzenie nowych kabli elektrycznych i sterowniczych z niezbędnym demontażem istniejących.

Modernizacja polegała na zastosowaniu technologii uzdatniania firmy CULLIGAN w oparciu o dwustopniowy proces filtracji. Wydajność docelowa urządzeń stacji uzdatniania wody określona została na Qh.rob. = 350 m3/h, Qh.max = 400 m3/h. Wymieniono wszystkie urządzenia i instalacje technologiczne z jednoczesną dobudową zbiornika wody surowej. Wprowadzona została pełna automatyka sterowania stacją.

Wstępne usuwanie zanieczyszczeń uzyskuje się poprzez napowietrzanie wody surowej, w wyniku którego z wody surowej usuwane są związki gazowe np. dwutlenek węgla oraz siarkowodór. W drugim etapie technologia uzdatniania wody firmy Culligan zastosowana w stacji zakłada dwustopniowy proces filtracji na sześciu filtrach biologicznych I st. typ BF 120 HF9 oraz sześciu filtrach katalitycznych II st. typ Super Iron UFP 120 Hi Flo 9. Po procesie uzdatniania w celach dezynfekcyjnych do wody dodawana jest dawka podchlorynu sodu. W pełni uzdatniona woda doprowadzana jest do istniejących zbiorników wody czystej o pojemności Vuż. = 3 x 1000m3. Ze zbiorników woda podawana jest do miejskiej sieci wodociągowej za pośrednictwem istniejącego zespołu pomp III st. o max wydajności 820 m3/h i H = 36 m H2O.

Stopień uzdatnienia wody jest kilkakrotnie wyższy od wymagań stawianych wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 
 
 
 
harmonogramy-link
 
 
 
 
pojemniki
 
 
 
 
bip-link
 
 
 
 
Płońsk
 
 
 
 
ripok-link
 
 
 
 
rpo
 
 
 
 
tablica wfosigw