slide_baza slide_stacja paliw slide_zwik slide-2 slide_biogaz slide_oczyszcz slide_tabor
 
 
 
 
 
Numer ogłoszenia PGK: 6/2017
Rodzaj ogłoszenia:  przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość:  poniżej 209 000 euro
Termin składania ofert:

 UWAGA!

Zmiana terminu

28.11.2017 r. godz. 10:00

Przedmiot przetargu:

 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego dla potrzeb Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem gm. Płońsk.

 
 
 
 

Dokumentacja przetargowa: