slide_baza slide_stacja paliw slide_zwik slide-2 slide_biogaz slide_oczyszcz slide_tabor
 
 
 
 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 
 
 
 

LISTA AKTUALNYCH PRZETARGÓW I ZAPYTAŃ OFERTOWYCH:

 
 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego - śmieciarki do zbierania odpadów komunalnych.
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy transportem Wykonawcy drutu do prasy do belowania odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem gm. Płońsk.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i jej dystrybucja do obiektów zamawiającego w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2021 roku.
Modernizacja zakładu w celu zwiększenia recyklingu odpadów surowcowych bez zwiększenia mocy przerobowych.