slide_baza slide_stacja paliw slide_zwik slide-2 slide_biogaz slide_oczyszcz slide_tabor
 
 
 
 
 
Numer ogłoszenia PGK: 2/ZO/2018
Rodzaj ogłoszenia:  zapytanie ofertowe
Szacunkowa wartość:  poniżej 30 000 euro
Termin składania ofert:  15.01.2018 r. godz. 10:00
Przedmiot przetargu:

 Dostawa transportem wykonawcy zbrojonych betonowych płyt drogowych typu MON.

 
 
 
 

Dokumentacja przetargowa: