slide-image slide_baza slide_stacja paliw slide-1 slide_tabor slide_oczyszcz slide_biogaz slide_zwik slide-2
 
 
 
 
 

Ogłoszenie

 
 
 
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. przyjmie do rekultywacji Składowiska Odpadów w Dalanówku grunt mineralny lub niżej wymienione odpady:

Kod odpadów

Rodzaj odpadów

01 01 02

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02

Gruz ceglany

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

ex 17 01 80

Tynki

ex 17 01 81

Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu

17 05 08

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

19 12 09

Minerały (np. piasek, kamienie)

 

Osoby do kontaktu:

 
 
 
 
harmonogramy-link
 
 
 
 
pojemniki
 
 
 
 
bip-link
 
 
 
 
Płońsk
 
 
 
 
ripok-link
 
 
 
 
rpo
 
 
 
 
tablica wfosigw