slide_baza slide_stacja paliw slide_zwik slide-2 slide_biogaz slide_oczyszcz slide_tabor
 
 
 
 
 
Numer ogłoszenia PGK: 2/2018
Rodzaj ogłoszenia: przetarg nieograniczony 
Szacunkowa wartość:  poniżej 221 000 euro
Termin składania ofert:  25.01.2018 r. godz. 10:00
Przedmiot przetargu:

 Przedmiotem zamówienia jest usługa dalszego zagospodarowania odpadów woelkogabarytowych o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.

 
 
 
 

Dokumentacja przetargowa: