slide_baza slide_stacja paliw slide_zwik slide-2 slide_biogaz slide_oczyszcz slide_tabor
 
 
 
 
 
Numer ogłoszenia PGK: 8/2017
Rodzaj ogłoszenia:  przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość:  poniżej 209 000 euro
Termin składania ofert:  22.12.2017 r. godz. 10:00
Przedmiot przetargu:

 Przedmiotem zamówienia jest usługa dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niz wymienione w 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling.

 
 
 
 

Dokumentacja przetargowa: