slide_baza slide_stacja paliw slide_zwik slide-2 slide_biogaz slide_oczyszcz slide_tabor
 
 
 
 
 

Sortownia i kompostownia

 
 
 
 

PGK w Płońsku Sp. z o.o. jest właścicelem nowoczesnych obiektów:

 • sortowni odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych w Poświętnem (technologia firmy SUTCO) o przepustowości 60 000 t/rok,
 • kompostowni do przetwarzania frakcji biodegradowalnej pochodzącej z sortowania odpadów zmieszanych oraz do kompostowania odpadów zielonych  i bioodpadów w Poświętnem (technologia firmy BIODEGMA) o przepustowości 33 000 t/rok.

Sortownia i kompostownia funkcjonują od 1 stycznia 2010 r. i położone są na terenie gminy wiejskiej Płońsk w miejscowości Poświętne.

Technologia sortowni opiera się na następujących urządzeniach i obiektach:

 • waga o nośności 60 Mg, brodzik dezynfekcyjny
 • place rozładowcze
 • rozrywarka worków
 • 6 kabin segregacji
 • sito bębnowe 80/300 mm
 • 3 separatory optopneumatyczne
 • 2 separatory metali żelaznych
 • prasa do surowców wtórnych
 • stacja załadowcza frakcji biodegradowalnej
 • stacja załadowcza balastu
 • magazyny surowców wtórnych

Na wyposażeniu sortowni jest 5 samochodów hakowych, 1 samochód do transportu surowców wtórnych, 34wózki widłowe, 2 ładowarki teleskopowe, ładowarka czołowa, rębak do gałęzi, sito mobilne, podnośnik koszowy.

Kompostowanie (stabilizacja) odpadów przebiega dwuetapowo:

 • etap 1 – intensywne kompostowanie w 6 zamkniętych tunelach,
 • etap 2 – dojrzewanie kompostu na placu dojrzewania.

Obiekty sortowni i kompostowni powstały dzięki wsparciu finansowemu Ekofunduszu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ze środków własnych Przedsiębiorstwa.

Sortownia i kompostowania stanowią łącznie tzw. zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023, zakład ten jest regionalną instalacją do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych dla Płockiego regionu gospodarki odpadami.

Kompostownia ma również status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów dla ww. regionu.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem funkcjonuje w oparciu o pozwolenie zintegrowane - decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 58/16/PZ.Z, znak PZ-I.7222.77.2016.WŚ.