slide_baza slide_stacja paliw slide_zwik slide-2 slide_biogaz slide_oczyszcz slide_tabor
 
 
 
 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 
 
 
 

LISTA AKTULANYCH PRZETARGÓW I ZAPYTAŃ OFERTOWYCH:

 
 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji sanitarnych.
Przedmiotem zamówienia są pomiary emisji i badania monitoringowe dla instalacji PGK w Płońsku Sp. z o.o.
Przedmiotem zamówienia jest usługa dalszego zagospodarowania odpadów - półproduktu do produkcji paliwa alternatywnego (kod odpadów 19 12 12), pochodzących z RIPOK w Poświętnem gm. Płońsk.