slide_baza slide_stacja paliw slide_zwik slide-2 slide_biogaz slide_oczyszcz slide_tabor
 
 
 
 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 
 
 
 

LISTA AKTUALNYCH PRZETARGÓW I ZAPYTAŃ OFERTOWYCH:

 
 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów budowlanych, przeznaczonych do wykonania elewacji na nowobudowanym budynku warsztatowym.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych niezbędnych do zrealizowania technologicznej zmiany oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w Poświętnem gm. Płońsk.