slide_baza slide_stacja paliw slide_zwik slide-2 slide_biogaz slide_oczyszcz slide_tabor
 
 
 
 
 

LISTA AKTULANYCH PRZETARGÓW:

 
 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa dalszego zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.
Zakup i dostawa fabrycznie nowej łyżki wysokiego wysypu firmy Fuhrmann do ładowarki przegubowej marki Volvo L90F.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej trzyosiowej naczepy z ruchomą podłogą oraz przystosowanie ciągnika siodłowego marki MAN TGA 01 A12 do współpracy z naczepą.
Dostawa transportem wykonawcy zbrojonych betonowych płyt drogowych typu MON.
Przedmiotem zapytania ofertowego są sukcesywne dostawy transportem wykonawcy olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych, smarów i płynów eksploatacyjnych oraz kosmetyków samochodowych dla potrzeb Stacji Paliw przy PGK w Płońsku Sp. z o.o.
Usługa dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanej koparki gąsienicowej z ramieniem i łyżką do skarpowania dla potrzeb składowiska odpadów w Dalanówku gm. Płońsk.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego dla potrzeb Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem gm. Płońsk.
Dostawa wodomierzy do wody zimnej i modułów radiowych do zdalnego odczytu.