slide_baza slide_stacja paliw slide_zwik slide-2 slide_biogaz slide_oczyszcz slide_tabor
 
 
 
 
 
Numer ogłoszenia PGK: 1/ZO/2018
Rodzaj ogłoszenia:  zapytanie ofertowe
Szacunkowa wartość:  poniżej 30 000 euro
Termin składania ofert:  12.01.2018 r. godz. 10:00
Przedmiot przetargu:

 Sukcesywne dostawy transportem wykonawcy olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych, smarów i płynów eksploatacyjnych oraz kosmetyków samochodowych dla potrzeb Stacji paliw przy PGK w Płońsku Sp. z o.o. 

 
 
 
 

Dokumentacja przetargowa: