slide_baza slide_stacja paliw slide_zwik slide-2 slide_biogaz slide_oczyszcz slide_tabor
 
 
 
 
 

Kompost GREEN-PLON

 
 
 
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. informuje, że dysponuje kompostem z trawy, liści i gałęzi pn. „GREEN-PLON”, który jest przeznaczony pod uprawy polowe, warzywne, sadownicze, roślin ozdobnych, na użytki zielone i do rekultywacji gleb dla zwiększenia zwartości azotu, fosforu, potasu i substancji organicznych w glebie.

Środek posiada pozwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzanie do obrotu. Informacje na temat produktu do pobrania poniżej.

Cena: 10 zł netto za 1 tonę ( 10,80 zł brutto za 1 tonę). Transport leży po stronie Kupującego.

Osoby / podmioty zainteresowane nabyciem i zastosowaniem naszych produktów prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Zakładem Zagospodarowania Odpadów, ul. Pułtuska 5 w Poświętnem, tel. nr: 23 662 34 27 wew. 26 lub 600 364 552.