slide_baza slide_stacja paliw slide_zwik slide-2 slide_biogaz slide_oczyszcz slide_tabor
 
 
 
 
 

Aktualne ceny wody i ścieków

 
 
 
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od dnia 01.05.2017 r. taryfy na wodę pobieraną z miejskich urządzeń wodociągowych i ścieki odprowadzane do miejskich urządzeń kanalizacji sanitarnej nie ulegają zmianie - zostały przedłużone uchwałą Nr XLII/337/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30.03.2017 r. na następny rok, tj. od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r.

Obowiązujące taryfy:

1) w zakresie dostawy wody:

- stawka opłaty abonamentowej - 5,00 zł/miesiąc

- za 1 m3 wody dla gospodarstw domowych - 2,99 zł

- za 1 m3 wody dla pozostałych odbiorców - 2,99 zł

2) w zakresie odprowadzania ścieków:

- stawka opłaty abonamentowej - 5,00/miesiąc

- za 1 m3 ścieków od gospodarstw domowych - 6,29 zł

- za 1 m3 ścieków od pozostałych odbiorców - 7,55 zł

 

Do powyższych taryf doliczany będzie podatek VAT w wysokości 8%.

Ceny obowiązują do dnia 30.04.2018 r.